Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu, Kuoliaaksi korjaaminen, Kestävä kehitys, Ikkunamuutos

7.1.10 Ostetaan mieluummin uusittua korviketta kuin aitoa vanhaa

Tapaus:

Otan esille mielestäni tärkeän ongelman: Suuri yleisö on sisäistänyt omalla tavallaan säännökset ja ohjeet, rakennusten pitää olla priimatavaraa.

Meillä oli suunniteltavana vanhan pihapiirin muutostyö. Kohde oli vanha asuinkiinteistö, josta suurin osa oli vuosikymmeniä sitten muutettu liiketiloiksi. Tilat muutettiin asunnoiksi. Liikesivu muuttui jälleen empireasuun. Huoneistot oli tarkoitus myydä osakkeiksi. Rakennuttaja ja urakoitsija olivat vastuullisia.

Tässä tulee ongelma rakennuksen kanssa: kaikki tilat ja ratkaisut pyritään tekemään uudisrakentamista vastaaviksi. Mistään nurkasta ei saa vetää, pintojen on oltava suoria ja rypyttömiä. Katon saumoista ei voi ajatella tippuvan sammaleen hitustakaan. Lämmöneristysten tulee olla hyvät ja ikkunoiden tulee olla erittäin toimivia (hyvin avautuvia ja tiiviitä) jne.

Tämä johtaa hyvin helposti arvokkaankin rakennuksen muiluttamiseen siten, että mieluiten tehdään korvikeosia kuin käytetään alkuperäisiä (esim. ikkunat, listoitukset jne). Urakoitsija tai rakennuttaja yrittää selvitä isoilta jälkiselvittelyiltä ja uhri on oikeastaan vanha rakennus. Käytännössä sama tilanne tulee eteen myyntitapauksissa, joissa on aina mahdollista saada joku mittaaja, sieniasiantuntija tai juristi tutkimaan rakennusta suurennuslasilla. 

– On selvää, että toisin päin kaikenlaisia huijareita ja vian kätkijöitä esiintyy kiinteistöjen myyjinä.

Arvio menettelyistä:

Originaliteetin vähittäinen häviäminen rakennuksista kiihtyy korjausrakentamisen lisääntymisen myötä.  Rakennusvalvontaviranomaisen olisi syytä kiinnittää säännönmukaisesti huomiota myös mahdolliseen ylikorjaamiseen. MRL 166 § edellyttää, että vanha rakennus pidetään kunnossa ja että suojellun rakennuksen kunnossapitämisessä otetaan huomioon rakennussuojelun tarkoitus.