Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Sähkösuunnittelu / Viranomaisohjaus / Sähkösäännösten ongelmat / Linjasaneeraus / Asukkaat työmaalla / Pesutilat / SFS-standardit / Työmaa

14.1.5 Linjasaneerauksen ongelmat asukkaalle; käyttäjän kokemuksia säännösten tulkinnasta

Tapaus: 

Asukas toteaa mm.:

Erityinen ongelma on sähkösuunnittelija, joka ei ymmärrä jouston mahdollisuutta.

Taloyhtiö päätti uusia sähköt kylpyhuoneessa, vaikka pakkoa siihen ei olisi ollut. Sähkösuunnittelija vaatii että noudatetaan uudisrakentamista koskevia määräyksiä. Vanhat asennukset ja pistokkeiden paikat ovat yhtäkkiä laittomia. Tämä johtaa siihen, että kylpyhuonetta ei voi käyttää niin kuin ennen vaan sen käytettävyys oleellisesti huononee. Rakennusvalvonta ei puutu sähköön, mutta on uudisrakentamistulkinnan kannalla, kun kerran on uudet sähköt.

Talon kylpyhuoneet ovat pieniä. Remontissa ne on suunniteltu sellaiseksi, ettei sinne voi suihkun pintaveojen vuoksi asentaa pyykinkuivatustelinettä, vaikka suihkuseinät jättäisi asentamatta. Asunnoissa ei ole parvekkeita, joissa pyykkiä voisi kuivata ja yhteiset kuivatustilat ovat liian pienet. Kuivausrumpu syö energiaa ja pitää meteliä. Siirrettävä kuivausteline olohuoneessa ei ole mukava. Asukas haluaa vedättää putket alakautta ja jättää suihkuseinän asentamatta.

Asukas viestittää sähkösuunnittelijalle:

Korjausrakentamisessa sähköturvallisuusstandardi SFS 6000 sallii pistorasian asentamisen 1000 mm:n päähän suihkusta ja 600 mm:n päähän ammeen ulkoreunasta tai vähintään 2250 mm:n korkeudelle lattiasta. Standardia SFS 6000 havainnollistava kuva löytyy osoitteesta http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_hissit/kuvat/a4.gif.

Sähkösuunnittelija viestittää asukkaalle:

Sähköturvallisuusstandardin SFS 6000 perusteella suihkuseinän voi jättää pois.
Toisaalta ilman seinää pesukone on alttiina suihkun vedelle (korroosio ja kosteuden aiheuttamat häiriöt toiminnassa) ja ilman seinää suihkussa olija nojailee tai peräti istahtaa pesukoneen päälle ollen alttiina sähköiskulle. Tosin pesukoneen ryhmäjohto on suojattu vikavirtasuojalla, jonka tulisi vikatilanteessa laukaista kyseinen ryhmäjohto irti.
En suosittele seinän poisjättämistä, mutta sen voi jättää pois.

Myöhemmin hän tarkentaa:
Standardin SFS 6000 selitysteos d1 sanoo seuraavasti (s.334); "pesukone kylpyhuoneessa"
"pesukone ja vastaavat pistotulpalla liitettävät laitteet suositellaan sijoitettavaksi alueelle 3 tai alueiden ulkopuolelle aina kun se on käytännössä mahdollista. Jos ne joudutaan sijoittamaan alueelle 2, ne on sijoitettava siten, ettei niitä jouduta koskettamaan silloin kun ollaan kylpyammeessa tai suihkussa tai mennään niihin tai tullaan niistä pois."
Siis edellisen perusteella on suuri todennäköisyys koskettaa pesukonetta ohi kulkiessa suihkuun tai suihkussa oltaessa. Tulkitsen edellistä siten että seinän tulisi olla välissä.

Arvio menettelystä:

TUKESin nettisivuilla on ohjeita asukkaille sekä em. linkistä löytyvä oheinen kuva. Sivuilla ei ole mitään tietoa  selitysteoksen mainitsemista pesukoneen sijoittamissuosituksista. Standardia tai selitysteosta tavallinen kansalainen ei saa – esimerkiksi nettisivuilta – helposti tietoonsa; standardeja myy SFS.

 kuva_16.gif

 

Asianomainen suunnittelija (kuten yleensä) tulkitsee määräyksiä siten, että sähköjen uusiminen vanhaan rakennukseen laukaisee automaattisesti uusien määräysten noudattamisvaatimuksen. Rakennusvalvonnalle sähköasiat eivät kuulu, mutta viranomaiset tukevat mieluummin toisiaan kuin katsovat asiaa asukkaiden kannalta.

Suunnittelija pitää myös standardin selitysteosta on yhtä painavana kuin standardia, joustomahdollisuutta hän ei halua antaa.

Tapahtuma ei ole mitenkään epätavallinen korjausrakentamisessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä saati asukkaalla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa tulkintaan. Rakennusvalvonnan kanssa tehtävä viranomaisyhteistyö voi jonkin verran helpottaa tilannetta, jos viranomaisilla riittää aikaa.

Sähkösuunnitelmien laatiminen ja toteutuksen tarkastaminen rakennuksessa tulisi sopivalla menettelyllä saattaa maankäyttö- ja rakennuslain kautta tapahtuvan ohjauksen kanssa yhteensopivaksi.