Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

MIKÄ ON KORVO?

HUOM: KORVO-SIVUSTON PÄIVITYS ON PÄÄTTYNYT, MUTTA TAPAUKSET JA VASTAUKSET OVAT EDELLEEN LUKIJOIDEN KÄYTETTÄVISSÄ

KORVO on ympäristöministeriön toimeksiannosta tehty selvitys korjausrakentamisen viranomaisohjauksen kehittämisestä. KORVO-nettisivuilla julkaistaan tapauksia, ”kipupisteitä”, joihin rakennusalan toimijat ovat törmänneet.

Tapaukset ja niiden arviointi

KORVO perustuu rakennusalan ammattilaisille ja viranomaisille suunnattuun sähköpostikyselyyn kipupisteistä, joita kertyi yli kaksisataa. Vastaukset toimitettiin: samantyyppisiä aiheita yhdistelemällä laadittiin kooste, joka toimitettuna sisältää noin 150 anonyymiä tapausta. Jokainen tapaus käsiteltiin laatimalla arvio menettelystä. Se on konsultin laatima ja ohjausryhmän läpikäymä kommentti tapauksesta. Lisäksi laadittiin johdantokappale teemoista, jotka tapausten valossa kaipasivat eniten perusteiden selvittämistä.

Verkkosivusto

Korjausrakentamisen tapaukset voidaan ryhmitellä samanaikaisesti usean eri otsikon alle. Esimerkiksi ikkunamuutos liittyy aina energiasäästöön ja toisaalta rakennussuojeluun, ääneneristävyys on usein ristiriidassa esteettömyystavoitteen kanssa. Tapausesimerkkejä voikin hakea eri hakusanoin riippumatta siitä, missä osastossa ne hakuohjelman sisällysluettelossa sijaitsevat. 

Uusi tapaus

KORVO-toimintamalli on jatkuva; anonyymin tapausarvioinnin antaman esimerkin avulla pyritään yhtenäistämään korjausrakentamisen viranomaiskäytäntöjä. Sivusto kerää uusia tapauksia palautelomakkeella ”LÄHETÄ UUSI TAPAUS” ja laatii niistä arviot. Suunnitelmien mukaan KORVO-sivut päivitetään kerran tai pari vuodessa.

Tutustu uusiin tapauksiin annettuihin vastauksiin »

KORVOn lähtökohdat, tausta ja tekijät, lue lisää kohdasta Esipuhe »