Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Sprinklaus / Viranomaisyhteistyö / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Viranomaisohjaus / Viranomaisen ammattitaito / MRL 13 §:n soveltaminen

12.2.28 Sprinklausvaatimus "kuutamopykälän" perusteella

Tapaus: 

Eräässä pääkaupunkiseudun kunnassa palotarkastajat vaativat korjauskohteissa systemaattisesti jopa E1:n uudisrakennusvaatimukset runsaasti ylittävää tasoa rakennusluvan saamisen ehtona. Kun yrittää sanoa etteivät nämä vanhassa talossa onnistu järkevillä kustannuksilla, vastaus on: saatte tehdä jos sprinklaatte. Kun sitten yrittää kysellä minkähän pykälän perusteella, vedotaan ns. kuutamopykälään. Kyllä tämä kuutamopykälä pitäisi poistaa.

Arvio menettelystä:

Tekstissä tarkoitettu "kuutamopykälä", RakMK E1:n kohta 11.1.2. kuuluu:

Mikäli rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- tai paloturvallisuutta, rakennusluvan myöntämisen yhteydessä voidaan vaatia, että rakennus varustetaan paloturvallisuutta parantavilla laitteilla tai järjestelyillä.

Tämä pykälä on aikanaan kirjoitettu sellaisiin erityiskohteisiin, joissa pelastustoiminnan edellytykset ovat poikkeuksellisen vaikeat: monen tunnin ajomatkan päässä palokunnasta sijaitseviin tunturimajoihin, suuriin maanalaisiin kohteisiin yms. Pykälän täsmentäminen on todella tarpeen, kun sitä on ilmeisesti alettu käyttää tarkoitetun vastaisesti melko tavanomaisiinkin kohteisiin.

Pelastusviranomaisten rakentamiseen liittyvät tehtävät ovat onnettomuuksien ehkäisyssä ja pelastustoiminnassa, rakentamisen osalta yhteistoiminnassa rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.  Rakennusten paloturvallisuuden tason määrittelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen perusteella annetut säännökset, joiden tulkinnasta päättää rakennusvalvonta¬viranomainen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei velvoiteta hankkimaan lausuntoa pelastusviranomaiselta.

Luonnollisesti pelastusviranomainen on tärkeä asiantuntijaviranomainen rakenteellista paloturvallisuuttakin koskevissa asioissa, mutta kokonaisuuden kannalta rakennusvalvonta¬viranomaisen tulisi pitää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen alaisten säännösten tulkinta ja soveltaminen omissa käsissään. Tätä varten rakennusvalvonnan omaa osaamis-, kokemus- ja koulutustasoa on kehitettävä.